Προδιαγραφές

Πιστοποιήσεις, Προδιαγραφές και Υπηρεσίες

Αφοί Δρόσου

Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποιήσεις που συνοδεύουν τις διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούμε, την ξυλεία που επιλέγουμε και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που ακολουθούμε.