Πιστοποίηση και Εγγύηση

Η ξυλεία που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα μας διαθέτει πιστοποίηση από το Πρόγραμμα για την Επικύρωση/Προώθηση της Δασικής Πιστοποίησης (PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification). Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας και της οικολογικής μας συνείδησης, λειτουργούμε στο εργοστάσιό μας αυτοματοποιημένη, αποδοτική συλλογή και αποθήκευση για το υποπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής μας, το πριονίδι.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τεμαχισμό, διαχωρισμό, ξήρανση και λεπτό τεμαχισμό και μας ενδιαφέρει στο μέλλον η δυνατότητα θέρμανσης και η εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπροσθέτως της πιστοποίησης PEFC για την ξυλεία που χρησιμοποιούμε, η παραγωγή μας διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και CE ενώ τα προϊόντα μας διατίθενται με εγγύηση καλής λειτουργίας.

Πιστοποίηση και Εγγύηση | Αφοί Δρόσου Ξύλινα Κουφώματα Σαντορίνη
Τα Προϊόντα Μας

Πιστοποιημένες πρώτες ύλες και εγγύηση καλής λειτουργίας