Ξύλινα Παράθυρα Γερμανικού Τύπου

Τα ξύλινα παράθυρα (υαλοστάσια) γερμανικού τύπου που κατασκευάζουμε στην ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ βασίζονται τεχνικά στο κλασσικό προφίλ των 68 mm (διατομή 68 x 85mm) και σε κατασκευαστικές τεχνικές μας που τους προσδίδουν υψηλές επιδόσεις υδατοστεγανοποίησης, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Πέραν του Προφίλ των 68mm, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε παράθυρα σε προφίλ διατομής 78 x 85mm αλλά και 92 x 90mm ώστε να ανταποκριθούμε σε πιθανές ιδιαιτερότητες και αυξημένες απαιτήσεις του έργου σας.

Οι τύποι παραθύρων που κατασκευάζουμε είναι μονόφυλλα και δίφυλλα ανοιγόμενα – ανακλινόμενα, μονόφυλλα και δίφυλλα ανοιγόμενα-ανακλινόμενα με σταθερό ή σταθερά στο πλάι, σταθερά παράθυρα καθώς και επάλληλα συρόμενα. Επίσης, κατασκευάζουμε παράθυρα θολωτά ή συνδυασμό μονόφυλλων/δίφυλλων με θολωτό στην άνω πλευρά. Τεχνικά είμαστε σε θέση να παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε κουφώματος.